Политика за бисквитки

С цел повишаване на ефективността , електронната платформа на сайта използва файлове с данни тип *бисквитка* (cookies).Какво представляват бисквитките и защо се използват? Бисквитките са малки текстови файлове , за временно съхранение на информация относно действия на потребитела, негови предпочитания или друга активност при посещение на даден уебсайт.Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилоно устройство за определен период от време в зависимост от вида си.Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път , когато посещават сайта или преминават от една страница на друга .Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно , да следи за нередности и да установява възможности заоптимизиране на начините , по които предоставя информация и общува с потребителите.

Тази политика е последно осъвременена през април 2018 година и се въвежда във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламенти на Съвета от 27.04.2016 година, относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО